SİİRT DEVLET HASTANESİ

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Palyatif Bakım Merkezimiz

Güncelleme Tarihi: 09/04/2018

Palyatif Bakım Servisinde düzenlenen çeşitli programlarla, tedavisi güç olan hasta ve hasta yakınlarının günlerinin, mutlu ve huzurlu geçirmesi sağlanıyor. Merkezimizde Hasta için yapabileceğimiz bir şey yok, alın eve götürün’ anlayışı sona ermiş olup, ‘Sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var’ anlayışının benimsenmektedir.
Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastalar ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerinin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Son yıllarda;

 • Kanser görülme sıklığındaki artış,
 • Kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması,
 • İnsan ömrünün uzaması sonucu artan kronik hastalıklar,

palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

Palyatif Bakım: Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanıma göre, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

Palyatif kelimesinin kökeni manto, kaplama anlamlarına gelen Latince pallium” ve “pelerinle örtmek anlamındaki palliaire” kelimeleridir. Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi sarıp sarmalayarak, yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm sunması düşüncesiyle bu isim verilmiştir.

Palyatif bakım, disiplinler arası bir oluşum olup, farklı uzmanlık alanlarından deneyimli doktorlar, uzman hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, diğer meslek grupları ve gönüllüler arasındaki işbirliğine dayanır. Hastanın kendi dileklerini de hesaba katarak, sağlık sunucuları ile birlikte yeni tedavi olasılıklarını ortaya çıkarabilmektir. Avrupa ülkelerinde palyatif bakım merkezleri ile ilgili bir milyon bireye 50 yatak olacak şekilde planlama yapılmaktadır.

Palyatif bakımda multidisipliner bir yaklaşım benimsenmiş olup, Palyatif bakım ekibinde,

 • Hasta ve hasta yakını,
 • Hekim,
 • Hemşire,
 • Fizyoterapist,
 • Psikiyatrist/ psikolog,
 • Din görevlisi,
 • Sosyal çalışma uzmanı,
 • Diyetisyen,
 • Gönüllüler yer almaktadır.