Hasta Güvenliği Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
11 Temmuz 2018

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında kurulan  Hasta Güvenliği Komite toplantısı Siirt  Devlet Hastanesi  toplantı salonunda gerçekleştirildi

Hasta Güvenliği Komite toplantısı;

Başhekim Yardımcısı,İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Kalite Yönetim Direktörü,Radyoloji Sorumlusu,Ameliyathane Sorumlusu,Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı,Bilgi İşlem Sorumlusu,Eczacı,Hasta Hakları Birim Sorumlusu,Enfeksiyon Hemşiresi ve  Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresinin katılımı ile yapıldı..

Toplantıda 

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli
 • bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi  konular görüşüldü.Ayrıca Hasta güvenliğini ilgilendiren diğer uygulamalar maddeler halinde değerlendirildi.
 • kalite1.jpg