T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyonumuz - Misyonumuz

Güncelleme Tarihi: 04/08/2021

Vizyonumuz: Sağlıkta kaliteyi her alanda benimseyen yönetim anlayışı ile hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı ileri tıp teknolojisini kullanarak donatılmış yeni hastanemiz ile bölgenin tercih edilen hastanesi olmak.

 
Misyonumuz:Yasalara ve etik kurallarına bağlı kalarak hasta hak ve mahremiyetini temel ilke edinerek en kutsal hizmet kabul edilen koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çağdaş standartlara uygun hizmet sunmaktır.

TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALARIMIZ
* İnsana ve çevreye saygılı,
* Çalışanların Dayanışması ve Motivasyonu,
* Yazılı ve görsel basınla ilişkileri geliştirerek, 
* Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
* Kaynakların Etkin Kullanımı,
* Önyargısız Yaklaşım,
* Bilimsel ve Etik Kurallar,
* Kalıcı Güven,
*Yeniliklere açık,
* Verdiğimiz sözleri tutmak ve bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapmak,
*Hasta merkeziyetçi yaklaşım: Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak, 
*Hasta haklarına saygılı: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmak , Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi süreçlerinde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır
*Çalışanlarımızın memnuniyeti: Çalışanlarımızın iş ve artı değer yaratmasının kurumumuzun gelişimi için öneminin farkındayız. Çalışanlarımızla ortak hedef ve değer oluşturarak gelişeceğimizin bilincindeyiz. 
*Sağlıkta kaliteyi ve gelişmeleri takip ediyoruz. 
*Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi, duygu ve deneyimlerimize değil sağlık ve kalitedeki gelişmeleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. 
*Doğru sözlü olmak ve etik kurallar içerisinde hasta haklarına saygılı hekimlik yapmak.
*Üretken olmak; Klinik uygulamalarımızı sürekli değerlendirmek ve elde edilen verileri gelecekte yapacağımız uygulamalarda kullanmak.
*Hizmet üretiminde kaliteden hiçbir koşulda taviz vermemek.
Çevre bilincine duyarlı olmak ve iş yaşamımızdaki çevre bilincine saygılı hizmet sağlamak. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırırken doğal olana yönlendirmek (Yeşil Sağlık).