T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Destek ve Kalite Hizmet Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 07/05/2021


Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Gürgün BATUR Özgeçmiş: 1977 Siirt doğumludur. 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Laboratuvar, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden,
  2019 yılında Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında Aydınlar Sağlık Ocağı, 1998-2005 yıllarında Siirt Verem-Savaş Dispanseri, 2005-2014 yıllarında
Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde Ayniyat Saymanı, 2014-2017 yılları arasında Siirt Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.
                               15/12/2019 tarihinden itibaren İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
15/04/2021 tarihinden itibaren Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Görevleri
MADDE 17 cı) Destek ve kalite hizmetleri; temelolarak sağlık tesislerinde sağlık
hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık
hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin
türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür.
(2) Destek ve kalite hizmetleri müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi
hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
b) Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane,
iletişim, kuafdrlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin
yürütülmesini sağlamak.
c) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
ç) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri
kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın
tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
d) Görevalanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
e) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Bu görevler, destek ve kalite hizmetleri müdürünün bulunmadığı tesislerde, idari ve
mali hizmetler müdürü tarafından yürütülür.