Palyatif Bakım Merkezimiz
02 Haziran 2023


PALYATİF BAKIM NEDİR?
Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.
PALYATİF BAKIMDA AMAÇ
Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar
Yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılar
Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz
Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder
Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar
Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar
Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımını kullanır
Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir
Hastalık sürecinin erken evrelerinde ;klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağlar

PALYATİF BAKIM ÜNİTEMİZ
 Palyatif bakım kliniğine kabul edilen hastanın tedavisini gerçekleştirmek, 
hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmet vermektedir.

SORUMLULAR: Palyatif Klinik Sorumlu Hekimi, Klinik Sorumlu Hemşire , Klinik Hemşireleri, Fizyoterapist,diyetisyen,psikolog, sosyal hizmet uzmanı ,Hizmetli Personel,Temizlik Personeli  ve Otomasyon Elemanlarından oluşan bir uzman  ekip tarafından hizmet verilmektedir.

ÜNİTENİN FİZİKİ YAPISI:Palyatif Bakım Ünitesi ,Hastanemiz zemin katta olup  İçinde tekli yatağı , tuvalet ve banyosu bulunan 6 hasta odası ile   hizmet vermekteyiz.

PALYATİF BAKIM HASTA KABUL KRİTERLERİMİZ

 
Terminal dönem kanser hastaları
Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları
Beslenme yetersizliği olan hastalar
Evinde ya da hastanede NIV kullanan ,akut problemi olmayan KOAH hastaları
Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)
ALS, MS, parkinson vb. nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları
Bilinci açık Kuadriplejik trakeostomili ya da diğer  bakım hastaları
Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar
Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar
Basınç yarası açılmış hastalar