Komiteler
10 Ocak 2022

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

SIRA NO

BÖLÜM

ADI

SOYADI

ÜNVANI

01

Kalite Yönetimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

02

Hasta Bakımı

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

04

Tesis Yönetimi

Bahattin

BATUR

TeknikBirim Sorumlusu

05

Acil Durum Afet Yönetimi

Kıymet

YARDIM

SivilSavunma Uzmanı

06

Bilgi Yönetimi

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

BilgiişlemBirim Sorumlusu

07

Kurumsal Yapı

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

08

Doküman Yönetimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

09

Risk Yönetimi

Selahattin

VURAL

Başhekim

10

İstenmeyen Olay Bildirim Sist.

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

11

Eğitim Yönetimi

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

12

Sosyal Sorumluluk

A.Aziz

İNAN

Sosyal Çalışmacı

13

Hasta Deneyimi

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

14

Hizmete Erişim

Rüya Belkız

ÖZYEŞİL

Hemşire

15

Yaşam Sonu Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

16

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Hemşire

17

İlaç Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

18

Sterilizasyon Hizmetleri

Sevgi

BİLEK

Hemşire

19

Transfüzyon Hizmetleri

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

20

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

21

Yanık Ünitesi

Hürrem

YILDIZ

Hemşire

22

TRSM

Murat

ÇELİK

Hemşire

23

Ameliyathane

Reyhan

ÇAKIR

Hemşire

24

Yoğun Bakım Ünitesi -1-

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

25

Y.Doğan Yoğun Bakım ünitesi

Esra

YILDIRIM

Hemşire

26

Doğum Hizmetleri

Semiha

YETER

Ebe

27

Diyaliz Ünitesi

Osman

OĞUZ

Hemşire

28

BiyokimyaLaboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Biyokimya Sorumlu Tek.

29

MikrobiyolojiLaboratuarı

Abdülkadir

YILDIZ

Mikrobiyoloji Sorumlu Tek.

30

Patoloji Laboratuarı

Özden

YÜLEK

Patoloji Uzmanı

31

Otelcilik Hizmetleri

Engin

Erik

Destek ve Kalite Müdürü

32

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Bekir

ARICI

Biyoklinik müh.

33

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Selman

TİGÜ

Memur

34

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Tekniker

35

Dış Kaynak Kullanımı

Engin

Erik

Destek ve Kalite Müdürü Yrd.

36

Göstergelerin İzlenmesi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

37

Stok Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

38

Palyatif Bakım

Şükran

KAHRAMAN

Hemşire

39

Mutfak Hizmetleri

Sevda

BARAN

Diyetisyen

40

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

Memur

41

Endoskopi Hizmetleri

M.Zülfü

KAPLAN

Hemşire

42

Evde Bakım Hizmetleri

Mahmut

DEMİR

Sağlık Memuru

43

FTR Ünitesi

Haşim

SAKNUK

Hemşire

44

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

Bağçeci

Hemşire

45

FTR Servisi

Sevtap

GÜNEŞ SEVİLGEN

Hemşire

46

Genel -Plastik Cerrahi Servisi

Enver

TEKYOL

Hemşire

47

Üroloji-Göğüs Cerrahi Servisi

Barış

ÇİÇEK

Hemşire

48

Göğüs-Cildiye Servisi

Fatma

ÇAVUŞOĞLU

Hemşire

49

Dahiliye Servisi

Berrin

BALCI

Hemşire

50

Anjiyo Ünitesi

Mustafa

YEL

Hemşire

51

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Bahar

Yıldız

Hemşire

52

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknisyeni

53

Kriz Koordinasyon Merkezi

Saffet

KAYA

Hekim

54

Çocuk/çocuk cerrahi ser.

Gülbin

KARABULUT

Hemşire

55

Genel Yoğun Bakım-2-

Fevzi

SOLMAZ

Hemşire

56

Koroner Yoğun Bakım

Fevzi

SOLMAZ

Hemşire

57

Klinik göstergeler

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

58

KBB- Göz Servisi

Mahsum

FİDAN

Hemşire

59

Kardiyoloji-Nöroloji Servisi

Harun

YILDIZ

Hemşire

60

Ortopedi-Beyin Cerrahi

Abdullah

GÜNEŞ

Hemşire

61

Kadın Doğum 2

Selvihan

ÖZTEN

Ebe

62

Süt Çocuğu Ser.

Halime

KURTUM

Hemşire

63

Kadın Doğum 1

Selvihan

ÖZTEN

Ebe

 

64

Yetişkin Acil servis

Turan

YETER

Hemşire

65

Çocuk Acil Servis

Meryem

AYDIN

Hemşire

66

Genel Yoğun Bakım 4

Murat

SAVĞA

Hemşire

 

 

 

 

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim yardımcısı

Üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmet Müdürü

Üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

Üye

Feride

İLİK

Hemşire

Üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Mustafa

ASLAN

Hemşire

 

 

 

 

 

BİNA TURLARINDA SORUMLU EKİBİ

Başkan

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Şener

TANIK

Destek ve Kalite Müdür Yrd.

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Mahmut

KILIÇ

İdari Ve Mali Hizmet Müdürü

üye

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Afet Sorumlusu

üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım hizmetleri Müdür Yardımcısı

Üye

Mustafa

ASLAN

Hemşire

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

 

 

 

 

 

ATIK YÖNETİM EKİBİ

Başkan

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hast. Uzm.

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

üye

Kemal

SEÇİL

Eczacı

üye

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

üye

Halime

KURTUM

Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi

Üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

 

 

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ EKİBİ

Başkan

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

üye

Yalkın

DALDA

Dahiliye Uzmanı

üye

Ali

NAR

Dahiliye Uzmanı

üye

Enver

AY

Genel Cerrahi Uzmanı

üye

Payam

RAHİMİ

Anestezi Uzmanı

üye

Fırat

IŞIK

Ortopedi Uzmanı

üye

Metin

EKİNCİ

Transfüzyon Sorumlusu

üye

Mehtap

ŞEKERCİ

Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi

üye

Emine

ERDEMİR

Hemovijilans Sorumlusu

üye

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

 

 

 

 

 

HEMOVİJİLANS SORUMLUSU

üye

Emine

ERDEMİR

Hemşire

 

 

 

 

 

 

STOK YÖNETİM EKİBİ

Başkan

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Kemal

SEÇİL

Eczacı

üye

Hamit

BAĞRIYANIK

Eczacı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.Yard.

üye

Züleyha

TURŞAK ATAKER

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

Başkan

İ.Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

Üye

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Uzmanı

üye

Ferhat

ZENGİN

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

üye

M.Siraç

GÜNEŞ

Kadın Doğum Uzmanı

üye

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

üye

Kemal

SEÇİL

Eczacı

 

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Mahmut

KILIÇ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

BilgiişlemBirim Sorumlusu

üye

Sefa

AVCI

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

üye

Selçuk

YILMAZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.

Üye

Selçuk

YILMAZ

İdari Ve Mali Hizmet Müdür Yrd.

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Ve Afet Durum Sorumlusu

üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Şefi

üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım Hizm.Müd.Yard.

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Ahmet

EPSOYLU

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Sorumlusu

üye

Reyhan

ÇAKIR

Ameliyathane Sorumlusu

üye

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

BilgiişlemBirim Sorumlusu

üye

Kemal

SEÇİL

Eczacı

üye

Özlem

OLGUN ŞANA

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Hemşiresi

üye

Rahşan

DAYANAN CAN

Yoğun Bakım Sorumlusu

üye

Emine

ERDEMİR

Hemovijilans Sorumlusu

Üye

Ferhat

ZENGİN

Klinik Mikrobiyoloji uzmanı

 

 

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başkan

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

üye

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

Üye

Emine

ÇELİK

Klin.Mikr. ve Enf.Hast.Uzm

üye

M. Siraç

GÜNEŞ

Kadın Doğum Uzmanı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Erdal

ERASLAN

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

üye

Ali

NAR

Dahiliye Uzmanı

üye

Payam

RAHİMİ

Anestezi Uzmanı

üye

Enes

ALTUNAY

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

üye

Kemal

SEÇİL

Eczacı

üye

Arzu

ÇELEPÇİKAY

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

Üye

Yıldız

AYDIN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

Üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Hizmetler Müd.

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Selçuk

YILMAZ

Müdür Yardımcısı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

üye

A.Aziz

İNAN

Sosyal Çalışmacı

üye

Sena Tuğçe

VURAL

Psikolog

üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Sorumlusu

üye

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Sorumlusu

 

 

 

 

 

RİSK YÖNETİM EKİBİ

Başkan

Selahattin

VURAL

Başhekim

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Sorumlusu

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

üye

Feride

İLİK

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

 

 

NÜTRİSYONEL DESTEK EKİBİ

Başkan

Yunus Emre

TAŞKIN

Yoğun Bakım Uzmanı Sorumlu Hekimi

Üye

İdris

ATASOY

Anestezi Uzmanı

Üye

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Üye

Ömer

KEZER

Eczacı

Üye

Sevda

BARAN

Sorumlu Diyetisyen

Üye

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

Üye

Esra

YILDIRIM

Hemşire

Üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

 

 

ACİL DURUM VE AFET EKİBİ

Başkan

Selahattin

VURAL

Başhekim

üye

Burak

ÖZKAN

Başhekim Yardımcısı

Üye

Mahmut

KILIÇ

İdari ve Mali İşler Müd.

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

Üye

Şener

TANIK

Destek ve Kalite Müdür Yrd.

Üye

Yasemin

KÜÇÜK

Genel Cerrahi Uzmanı

Üye

Eltap

TORUN

Acil Tıp Uzmanı

üye

Tacettin

DAYANAN

Acil Ve Afet Durum Çalışanı

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Ve Afet Durum Sorumlusu

üye

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

Üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

Başkan

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Muzaffer

AYAZ

Radyoloji Sorumlu Hekimi

üye

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

üye

Selçuk

YILMAZ

İdari ve Mali Hizm. Müd. Yard.

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

Payam

RAHİMİ

Anestezi UzmanHekimi

üye

Mustafa

YEL

Anjiyo ünitesi sorumlu Hemşiresi

üye

Rahşan

DAYANAN

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

üye

Reyhan

ÇAKIR

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan hakları birimi sorumlusu

 

 

 

 

MAVİ KOD SORUMLULARI

başkan

Burak

ÖZKAN

Başhekim Yardımcısı

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.Yrd.

üye

İdris

ATASOY

Anesteziyoloji Ve Reaninimasyon Uzm.

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

 

 

 

 

MESAİ İÇİ MAVİ KOD EKİBİ ASİL

başkan

İdris

ATASOY

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzm.

üye

Nöbetçi

Anestezi

Uzmanı

üye

Nöbetçi

Anestezi

Teknisyeni

üye

Birimdeki

Hizmetli

Personel

üye

Gezici

Güvenlik

Görevlisi

üye

Nöbetçi

Karşılama Yön.

Personeli

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ MAVİ KOD EKİBİ YEDEK

Ekip Lideri

Yiğit

TOP

Anesteziyoloji Ve Reaninimasyon Uzmanı

üye

Nöbetçi

Anestezi

Teknisyeni

üye

Gezici

Güvenlik

Görevlisi

üye

Nöbetçi

Karşılama Yön.

Personeli

 

 

 

 

 

MESAİ DIŞI MAVİ KOD EKİBİ

Ekip Lideri

Nöbetçi

Uzman

Hekim

üye

Nöbetçi

Anestezi

Teknisyeni

üye

Gezici

Güvenlik

Görevlisi

üye

Birimdeki

Hizmetli

Personel

üye

Nöbetçi

Karşılama Yön.

Personeli

 

 

 

 

 

DİYALİZ ÜNİTESİ MAVİ KOD EKİBİ

Başkan

Mehtap

ŞEKERCİ

Hemodiyaliz Sorumlusu Hekimi

üye

Osman

OĞUZ

Sorumlu Hemşire

üye

Nöbetçi

Güvenlik

Görevlisi

 

 

 

 

 

PEMBE KOD SORUMLULARI

Başkan

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.Yrd.

üye

Sıtkı

GÜNÇ

Teknik Birim Çalışanı

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Sorumlusu

üye

Halime

KURTUM

Hemşire

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ PEMBE KOD EKİBİ ASİL

başkan

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

Üye

Harun

AYDIN

Sağlık Bakım Hizmt.Müd.Yrd.

Üye

Sıtkı

GÜNÇ

Teknik Birim Çalışanı

Üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

Üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Sorumlusu

Üye

Halime

KURTUM

Hemşire

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ PEMBE KOD EKİBİ YEDEK

Başkan

Şener

TANIK

Destek ve Kalite Müdür Yrd.

Üye

Beşir

DİRİARIN

Teknik Birim Çalışanı

Üye

Bülent

CANDER

Güvenlik Görevlisi

Üye

Tacettin

DAYANAN

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışanı

Üye

Selvihan

ÖZTEN

EBE

 

 

 

 

MESAİ DIŞI PEMBE KOD EKİBİ

Başkan

Nöbetçi

İdari Şef

Şef

üye

Nöbetçi

İdari

Memur

üye

Nöbetçi

Süpervizör

Hemşire

üye

Nöbetçi

Teknik

Servis Çalışanı

üye

Nöbetçi

Acil Servis

Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

BEYAZ KOD SORUMLULARI

Başkan

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Sorumlusu

üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Sorumlusu

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ BEYAZ KOD EKİBİ ASİL

Başkan

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Sorumlusu

üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Sorumlusu

üye

Tacettin

DAYANAN

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışanı

üye

Abdurrahman

KIŞKIN

Psikolog

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ BEYAZ KOD EKİBİ YEDEK

Başkan

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Selçuk

YILMAZ

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

üye

Mustafa

ASLAN

Hemşire

üye

Bülent

CANDER

Güvenlik Görevlisi

üye

Mihribam

SAK

Psikolog

üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

 

 

 

 

MESAİ DIŞI BEYAZ KOD EKİBİ

Başkan

Nöbetçi

Uzman

Hekim

üye

Nöbetçi

İdari

Memur

üye

Nöbetçi

Acil Servis

Güvenlik Görevlisi

üye

Nöbetçi

Süpervizör

Hemşire

 

 

 

 

 

TRSM MAVİ KOD EKİBİ

Başkan

Fatih

SAĞLAM

Psikiyatri Uzman Hekim

üye

Aliye

KILIÇ

Hemşire

üye

Murat

ÇELİK

Hemşire

 

 

 

 

 

DİYALİZ ÜNİTESİ BEYAZ KOD EKİBİ

Başkan

Kadri

KONUR

İdari Memur

üye

Osman

OĞUZ

Hemşire

üye

Nöbetçi

Güvenlik

Görevlisi

 

 

 

 

 

KIRMIZI KOD SORUMLULARI

Başkan

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müd.

üye

Ersan

KESİCİ

Güvenlik Sorumlusu

üye

Sıtkı

GÜNÇ

Teknik Birim Çalışanı

üye

Tacettin

DAYANAN

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışanı

Üye

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

üye

Ümit

TUNCAY

Hemşire

üye

Ali

TAN

VHKİ

 

 

 

 

 

MESAİ İÇİ KIRMIZI KOD EKİBİ ASİL

Başkan

Lokman

KAYAR

Memur

üye

Metin

KAYAR

Tıbbı Sekreter

üye

Nurullah

MARAKÇI

Tıbbı sekreter

üye

Ali

TAN

VHKİ

üye

Ümit

TUNCAY

Hemşire

üye

Abdullah

ÇİFTÇİ

Tıbbi Sekreter

 

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmt.M.

Üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müd.

üye

Selçuk

YILMAZ

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

üye

A.Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

 

 

 

 

 

TEMİZLİK KOMİTESİ

Başkan

Engin

ERİK

Destek –Kalite Müdürü

Üye

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

Üye

Nurtaç

EVİZ

Atık Sorumlusu

Üye

Şener

TANIK

Destek ve Kalite Müdür Yrd.

Üye

Lokman

KAYAR

Temizlik Personel Şefi

Üye

Fikret

TEPE

Temizlik Personel Şefi

Üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Direktörü

Üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

 

 

 

 

 

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

1

Hamit

BAĞRIYANIK

Eczacı

 

 

 

 

 

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU(SARF)

1

Halil İbrahim

ÖZEKİNCİ

Eczacı

 

 

 

 

 

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU(CİHAZ)

1

Ali

TAN

KLİNİK MÜH.

 

 

 

 

 

HASTA GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Selahattin

VURAL

Başhekim

üye

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan

Selahattin

VURAL

Başhekim

Üye

Yusuf

İLÇİN

Başhekim Yardımcısı

üye

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

üye

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

üye

Selçuk

YILMAZ

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

üye

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Sorumlusu

 

 

 

 

 

CERRAHİ GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ SORUMLUSU

01

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknikeri

02

Reyhan

ÇAKIR

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

03

Enver

TEKYOL

Genel Cerrahi Sorumlu Hemşiresi

04

Semiha

YETER

Doğumhane Sorumlu Ebesi

05

Barış

ÇİÇEK

Üroloji - Servis Sorumlu Hemşiresi

06

Gülbin

KARABULUT

Çocuk/Çocuk Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi

07

Selvihan

ÖZTEN

Kadın Doğum 1/2 Servis Sorumlu Hemşiresi

08

Mahsum

FİDAN

Göz/KBB Servis i Sor.Hemşiresi

09

Esma

GÜNEŞ

Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi Hemşiresi

10

Talat

GÜNDÜZ

Ortopedi- Beyin C Sor.Hemş.

 

 

 

 

 

BEYİN ÖLÜMÜ KOMİSYONU

Başkan

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

Üye

Yunus Emre

TAŞKIN

(Genel Cerrahi(Yoğun Bakım Uzmanı)Uzm)

Üye

Yusuf Ziya

DENİZ

Nöroloji Uzm.

Üye

Murat

AKCİHAN

Anestezi Uzmanı

Üye

Mehmet Emin

AKYÜZ

Beyin Cerrahı Uzmanı

 

 

 

 

HASTA BAŞI TEST CİHAZI BÖLÜM SORUMLULARI

01

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

02

Turan

YETER

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

03

Rahşan

DAYANAN CAN

Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlu Hemşiresi

04

Halime

KURTUM

Süt Çocuğu Sor.Hemşiresi

05

Semiha

YETER

Doğumhane Sorumlu Ebesi

06

Şükran

KAHRAMAN

Palyatif Bakım Bölüm Sorumlu Hemşiresi

07

Fatma

ÇAVUŞOĞLU

Göğüs -Cildiye S.Hemşiresi

08

Özlem

ASLAN

Kadın Doğum 1 Servis Sorumlu Hemşiresi

09

Enver

TEKYOL

Genel Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi

10

Barış

ÇİÇEK

Üroloji Servis Sorm. Hem,

11

Nursel

BAĞÇECİ

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

12

Gülbin

KARABULUT

Çocuk/Çocuk Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi

13

Meryem

AYDIN

Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi

14

Murat

ÇELİK

TRSM Sorumlusu

15

Mahsum

FİDAN

KBB-Plastik göz Servisi Sor. Hem.

16

Sevtap

GÜNEŞ SEVİLGEN

FTR Servis Sorumlu Hemşiresi

17

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Sorumlusu

18

Hürrem

YILDIZ

Yanık Tedavi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

19

Osman

OĞUZ

Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi

20

Berrin

BALCI

Dahiliye 1/Dahiliye 2 Servis Sorumlu Hemşiresi

21

Selvihan

ÖZTEN

Kadın Doğum 2 servis Sorumlu Hemşiresi

22

Talat

GÜNDÜZ

Ortopedi Beyin Cerrahi Sor.Hemş.

23

Harun

YILDIZ

Kardiyoloji Sor.Hemş.

24

Esra

YILDIRIM

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

 

 

 

 

 

ORGAN DOKU NAKİL KOMİTESİ

Başkan

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

Üye

Yunus Emre

TAŞKIN

(Genel Cerrahi(Yoğun Bakım Uzmanı)Uzm)

Üye

Yusuf Ziya

DENİZ

Nöroloji Uzm.

Üye

Murat

AKCİHAN

Anestezi Uzmanı

Üye

Mehmet Emin

AKYÜZ

Beyin Cerrahı Uzmanı

koordinatör

Rahşan

DAYANAN CAN

Yoğun Bakım Sorm. Hem.

koordinatör

Figen

ALGAN

Hemşire

Üye

Murat

SAVĞA

Yoğun Bakım Sorm. Hem.

 

 

 

 

 

GENEL ORYANTASYON EĞİTİM SORUMLULARI

01

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

02

Gülbahar

SERCAN

Çalışan Hakları Birimi Sorumlusu

03

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

 

 

HEKİM ORYANTASYON EĞİTİM SORUMLULARI

01

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

 

 

 

 

 

TEMİZLİK ORYANTASYON EĞİTİM SORUMLULARI

01

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

02

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

03

Arzu

ÇELEPÇİKAY

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

04

Yıldız

AYDIN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

 

 

 

 

 

BÖLÜM EĞİTİM SORUMLULARI

01

Kalite Yönetim Birimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

02

Hasta Bakım

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz. Müd

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hast. Uzm.

04

Tesis Yönetimi

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

05

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Sorumlusu

06

Bilgi Yönetimi

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

Bilgi İşlem Birim. Sorm.

07

Stok Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

08

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Çevre Teknikeri

09

Poliklinik Hizmetleri

Rüya Belkız

ÖZYEŞİL

Poliklinik Sor.Hemşiresi

10

Acil Servis

Turan

YETER

Hemşire

11

Biyokimya Laboratuarı

Mesut

YARDIMCIEL

Biyokimya Uz.

12

Mikrobiyoloji Lab.

Ferhat

ZENGİN

Klinik Mikrobiyoloji Uz.

13

Patoloji Laboratuarı

Özden

YÜLEK

Patoloji Uzmanı

14

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

15

Çocuk/Çocuk Cerrahi kliniği

Gülbin

KARABULUT

Hemşire

16

Kadın Doğum 1

Selvihan

ÖZTEN

Sorumlu Ebe

17

Eğitim Yönetimi

A.Aziz

KARTAL

Hemşire

18

Ameliyathane Hizmetleri

Reyhan

ÇAKIR

Sorumlu Hemşire

19

Yeni Doğan Yoğun Bakm.

Esra

YILDIRIM

Sorumlu Hemşire

20

Eczane Hizmetleri

Kemal

SEÇİL

Sorumlu Eczacı

21

Diyaliz Hizmetleri

Osman

OĞUZ

Sorumlu Hemşire

22

Yanık Ünitesi

Hürrem

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

23

TRSM

Murat

ÇELİK

TRSM Sorumlusu

24

Sterilizasyon Hizm

Sevgi

BİLEK

Sorumlu Hemşire

25

Transfüzyon Yönetimi

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

26

Doğum Hizmetleri

Semiha

YETER

Sorumlu Ebe

27

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz.

Selman

TİGÜ

Memur

28

Mutfak Hizmetleri

Sevda

BARAN

Yemekhane Sor. Diyt.

29

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

VHKİ

30

Morg Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

31

Endoskopi Hizm.

M. Zülfü

KAPLAN

Sorumlu Hemşire

32

Hasta Hakları

Özlem

OLGUN ŞANA

Sorumlu Hemşire

33

Çalışan Hakları

Gülbahar

SERCAN

Sorumlu Hemşire

34

Çocuk Acil Servis

Meryem

AYDIN

Sorumlu Hemşire

35

Yetişkin Yoğun Bakım

Rahşan

DAYANAN

Sorumlu Hemşire

36

Kadın Doğum 2

Selvihan

ÖZTEN

Sorumlu Ebe

37

Palyatif Bakım Birimi

Şükran

KAHRAMAN

Sorumlu Hemşire

38

Genel - Plastik Servisi

Enver

TEKYOL

Sorumlu Hemşire

39

Üroloji Servisi

Barış

ÇİÇEK

Sorumlu Hemşire

40

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

BAĞÇECİ

Sorumlu Hemşire

41

Dahiliye 1/Dahiliye 2

Berrin

BALCI

Sorumlu Hemşire

42

KBB/Göz Has. Servisi

Mahsum

FİDAN

Sorumlu Hemşire

43

FTR Servisi

Sevtap

GÜNEŞ SEVİLGEN

Sorumlu Hemşire

44

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Sorumlu Anestezi Tek.

45

Kriz Koordinasyonu M.

Saffet

KAYA

Hekim

46

Evde Bakım Hizm.

Mahmut

DEMİR

Hemşire

47

FTR Ünitesi

Haşim

SAKNUK

Fizyoterapist

48

Ortopedi-Beyin Cer. Ser.

Talat

GÜNDÜZ

Sorumlu Hemşire

49

Göğüs-Cildiye

Fatma

ÇAVUŞOĞLU

Sorumlu Hemşire

50

Anjio Ünitesi

Mustafa

YEL

Sorumlu Hemşire

51

Kardiyoloji- Nöroloji Ser

Harun

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

 

 

 

 

 

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGE SORUMLULARI

01

Kalite Yönetim Birimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

02

Acil Durum Ve Afet Yön.

Kıymet

YARDIM

Acil Durum Afet Sorm.

03

Eğitim Yönetimi

A.Aziz

KARTAL

Sorumlu Hemşire

04

Hasta Deneyimi

Özlem

OLGUN ŞANA

Hasta Hakları S.

05

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Sorumlu Hemşire

06

Hasta Bakım

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz.Müd

07

İlaç Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Sorumlu Eczacı

08

Enfeksiyonların Önlen.

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hast.Uzm.

09

Transfüzyon Yönetimi

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

10

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

11

Acil Servis

Turan

YETER

Sorumlu Hemşire

12

Ameliyathane Hizmetleri

Reyhan

ÇAKIR

Sorumlu Hemşire

13

Yeni Doğan Yoğun Bakm.

Esra

YILDIRIM

Sorumlu Hemşire

14

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz.

Selman

TİGÜ

Memur

15

Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri

Rahşan

DAYANAN CAN

Sorumlu Hemşire

16

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

BAĞÇECİ

Sorumlu Hemşire

17

Doğum Hizmetleri

Semiha

YETER

Sorumlu Ebe

18

Diyaliz Hizmetleri

Osman

OĞUZ

Sorumlu Hemşire

19

Biyokimya Laboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Klinik Mikrobiyoloji Tek.

20

Mikrobiyoloji Lab.

Abdülkadir

YILDIZ

Klinik Mikrobiyoloji Tek.

21

Patoloji Laboratuarı

Özden

YÜLEK

Patoloji Uzmanı

22

Bilgi Yönetimi

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

Bilgi İşlem Birim Sorum.

23

Kemoterapi Ünitesi

Bahar

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

24

Genel Yoğun Bakım 2/3

Fevzi

SOLMAZ

Sorumlu Hemşire

 

 

 

 

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLU HEKİMLERİ

01

Mehmet Asım

HANAZ

Kalite yönetim birimi srm başhekim yard.

02

Abdurrahman

İPEK

Acil Servis Sorumlu Hekimi

03

Yunus Emre

TAŞKIN

Genel Yoğun Bakım 1 /2 Sorumlu Hekimi

04

Zeynep

TANYELİ

Yeni DoğanYoğun Bakım Srm Hekimi

05

Şerif

AKSİN

Doğumhane Servisi Sorumlu Hekimi

06

Muzaffer

ASLAN

Koroner Yoğun Bakım Servis Srm Hekim

07

Muhammed Siraç

GÜNEŞ

Nisaiye Servis Sorumlu Hekimi

08

Deniz

ÖZBİLİCİ

Genel/Plastik Cerrahi Servis Srm Hekimi

09

Serkan

ÇAĞRIKÇI

Üroloji Servisi Sorumlu Hekimi

10

Ali

BİRAK

Göğüs cerrahi Sorumlu Hekimi

11

Sabahattin

KILIÇ

Ortopedi Beyin Cerrahi Ser.Srm Hekimi

12

Muzaffer

AYAZ

Radyoloji Sorumlu Hekimi

13

Gizem

ORHAN

Çocuk Cerrahi Servisi Sorumlu Hekimi

14

Zeynep

TANYELİ

Yetişkin Çocuk Servisi Sorumlu Hekimi

15

Zeynep

TANYELİ

Süt Çocuğu Servisi Sorumlu Hekimi

16

Ali

NAR

Dahiliye 1 Servis Sorumlu Hekimi

17

Mazlum

DURSUN

Göğüs Hastalıkları Servisi Srm Hekimi

18

Şaban

KILIÇ

KBB-Göz Servisi Sorumlu Hekimi

19

Fethi

İSNAÇ

FTR Servisi Sorumlu Hekimi

20

Mehmet İhsan

SİNCAR

Anestezi Sorumlu Hekimi

21

Gizem

ORHAN

Yanık Tedavi Sorumlu Hekimi

22

Mehtap

ŞEKERCİ

Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi

23

Ali

NAR

Dahiliye 2 Servis Sorumlu Hekimi

24

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

25

Çağdaş

KAYNAK

Kardiyoloji - Nöroloji Servisi Sorumlu Hekim

26

Fatih

SAĞLAM

TRSM Sorumlu Hekimi

27

Çağdaş

KAYNAK

Anjio Ünitesi Kardiyoloji Uzmanı Sorumlu Hekimi

 

 

 

 

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

01

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

02

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

03

Ahmet

EPSOYLU

Müdür Yardımcısı

04

Tuğba

DEĞER

Kalite Direktörü

05

Gökhan

ERKUT

HBYS Sorumlusu

06

Bilal

ÖZEVİN

USS Sorumlusu (Asil)

07

Sabahattin

KILIÇ

Ortopedi Uzman Hekimi

08

Ali

NAR

Dahiliye Uzman Hekimi

09

Duygu

YILDIZ

Endokrin ve met. Hast Uzm. Hekimi

10

Atilla

ERKUZU

Nöroloji Uzman Hekimi

11

Fesih

OK

Üroloji Hekimi

12

Şaban

KILIÇ

Göz Uzman Hekimi

13

Çağdaş

KAYNAK

Kardiyoloji Uzman Hekimi

14

Mazlum

DURSUN

Göğüs Uzman Hekimi

15

Şerif

AKSİN

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

16

M.Bilal

NAS

USS Sorumlusu(Yedek)

 

 

 

 

 

PALYATİF EKİBİ

01

Sevda

BARAN

Diyetisyen

02

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

03

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

04

Yunus Emre

TAŞKIN

Genel Cerrahi (Yoğun Bakım Yan dal) Uzmanı

05

Şükran

KAHRAMAN

Palyatif Sorumlu Hemşire

06

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

07

İlker

YILMAZ

Fizyoterapist

 

 

 

 

 

YOĞUN BAKIM EKİBİ

01

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

02

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

03

Tuğba

DEĞER

Kalite Direktörü

04

Yunus Emre

TAŞKIN

Genel Cerrahi (Yoğun Bakım Yan Dal) Uzman Hekimi

05

Rahşan

DAYANAN CAN

Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlu Hemşiresi

06

Nursel

BAĞÇECİ

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

07

Esra

YILDIRIM

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

08

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi

09

Feride

İLİK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

10

Zeynep

TANYELİ

Yeni DoğanYoğun Bakım Srm Hekimi

11

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

12

Muzaffer

ASLAN

Koroner Yoğun Bakım Servis Srm Hekim

13

Fevzi

SOLMAZ

Koroner yb-genel yb-2 sorumlusu

14

Murat

SAVĞA

Genel Yoğun Bakım 4

 

 

 

 

 

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME KOMİTESİ

01

Mehmet

AKTİ

Başhekim Yardımcısı

02

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

03

Yıldız

VERGİLİ

Gebe Okulu Sorumlu ebesi

04

Selvihan

ÖZTEN

Kadın Doğum Servis sorumlu Ebesi

05

Esra

YILDIRIM

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

06

Zeynep

TANYELİ

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

07

Muhammed Siraç

GÜNEŞ

Kadın Doğum Servis sorumlu Hekimi

08

A.Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

09

Sümeyra

KOCEMAN

Emzirme Hemşiresi

10

Sevda

BARAN

Diyetisyen

11

Semiha

YETER

Doğumhane Sorumlu Ebesi

 

 

 

 

HAZIRLAYAN:

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

KONTROL EDEN:

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN:

 

BAŞHEKİM