Destek ve Kalite Hizmet Müdürlüğü
11 Kasım 2021


Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Engin ERİK Özgeçmiş: 1979 Siirt doğumludur. Lisans eğitimini,  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.
  Devlet memuriyet hayatına 2001 yılında SSK Başkanlığı Lüleburgaz Sağlık İstasyonunda başlamış  3 yıl 6 ay burada devam etmiştir. 3 yıl 6 ay görev süresi bittikten sonra sırasıyla Batman SSK İl Müdürlüğü, Batman Petrol Devlet Hastanesi, Siirt Merkez 7 No'lu Sağlık Ocağı, Siirt Kadın Doğum Hastanesi ve Sağlık Kuruluşlarında  çeşitli unvanlarda görev yapmış, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde Merkezi Satın Alma ve Personel Destek Hizmetleri Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 
15/10/2021 tarihinden itibaren Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlamıştır.

 

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Görevleri
MADDE 17 cı) Destek ve kalite hizmetleri; temelolarak sağlık tesislerinde sağlık
hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık
hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin
türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür.
(2) Destek ve kalite hizmetleri müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi
hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
b) Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane,
iletişim, kuafdrlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin
yürütülmesini sağlamak.
c) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
ç) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri
kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın
tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
d) Görevalanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
e) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Bu görevler, destek ve kalite hizmetleri müdürünün bulunmadığı tesislerde, idari ve
mali hizmetler müdürü tarafından yürütülür.