Bölüm Eğitim Sorumluları
20 Kasım 2023

BÖLÜM EĞİTİM SORUMLULARI

01

Kalite Yönetim Birimi

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

02

Hasta Bakım

Muazzez

AYDIN

Sağlık Bakım Hiz.Müd

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hividar

ALTAN

Enfeksiyon Hast.Uzm.

04

Tesis Yönetimi

Bahattin

BATUR

Teknik Birim Sorumlusu

05

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Hülya

ÖZAYDIN

Afet Durum ve Acil Yön.Sorm.

06

Bilgi Yönetimi

Serhat

GÜNGÖR

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

07

Stok Yönetimi

Ümran

YILMAZ

Eczacı

08

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Çevre Teknikeri

09

Poliklinik Hizmetleri

Merve

ATÇEKEN

Poliklinik Sor.Hemşiresi

10

Acil Servis

Eyüp

ASLAN

Hemşire

11

Biyokimya Laboratuarı

Mesut

YARDIMCIEL

Biyokimya Uzmanı

12

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Ferhat

ZENGİN

Klinik Mikrobiyoloji Uz.

13

Patoloji Laboratuarı

Özden

YÜLEK

Patoloji Uzmanı

14

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

15

Çocuk Cerrahi Serv.

Gülbin

KARABULUT

Sorumlu Hemşire

16

Yetişkin Çocuk serv.

Kasım

AYDIN

Sorumlu Hemşire

17

Kadın Doğum 1-2 Serv.

Özgül

DOĞRU AY

Sorumlu Ebe

18

Eğitim Yönetimi

A.Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

19

Ameliyathane Hizmetleri

Emin

GÜNEŞ

Sorumlu Hemşire

20

Yeni Doğan Yoğun Bakımı

Selin

KÜÇÜKKAYA

Sorumlu Hemşire

21

Eczane Hizmetleri

Ömer

KEZER

Sorumlu Eczacı

22

Diyaliz Hizmetleri

Osman

OĞUZ

Sorumlu Hemşire

23

Yanık Ünitesi

Hamit

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

24

TRSM

Murat

ÇELİK

TRSM Sorumlusu

25

Sterilizasyon Hizm

Sevgi

BİLEK

Sorumlu Hemşire

26

Transfüzyon Yönetimi

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

27

Doğum Hizmetleri

Hatice

BULGAK

Sorumlu Ebe

28

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz.

Selman

TİGÜ

Memur

29

Mutfak Hizmetleri

Merve

ÇANKAYA

Yemekhane Sor. Diyetisyeni

30

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

VHKİ

31

Morg Hizmetleri

Mehmet 

KAHRAMANOĞLU

Gassal

32

Endoskopi Hizm.

Sümeyra

IŞIKTAŞ

Sorumlu Hemşire

33

Hasta Hakları

Özlem

OLGUN ŞANA

Sorumlu Hemşire

34

Çalışan Hakları

Gülbahar

SERCAN

Sorumlu Hemşire

35

Anestezi ve Reaminasyon YB.

Yeter 

GÜNEŞ

Sorumlu Hemşire

36

Palyatif Bakım Birimi

Şükran

KAHRAMAN

Sorumlu Hemşire

37

Genel Cerrahi Servisi

ZeynepSaime

TEZ

Sorumlu Hemşire

38

Üroloji Servisi

Yasemin

TURAN

Sorumlu Hemşire

39

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

BAĞÇECİ

Sorumlu Hemşire

40

Dahiliye 1/Dahiliye 2

Yonca

GÜNGÖR

Sorumlu Hemşire

41

KBB/ Göz Hastalıkları Servisi

Bahar

ENÜŞTEKİN

Sorumlu Hemşire

42

FTR Servisi

Sevtap

SEVİLGEN

Sorumlu Hemşire

43

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Sorumlu Anestezi Tek.

44

Yanık Ünitesi

Hamit

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

45

Evde Bakım Hizm.

Mahmut

DEMİR

Sorumlu Hemşire

46

FTR Ünitesi

Ozan

SEVGİN

Fizyoterapist

47

Ortopedi-beyin cerrahi serv.

Merve

ÇAKIR

Sorumlu Hemşire

48

Göğüs-Cildiye Serv.

Serdar

BELGE

Sorumlu Hemşire

49

Anjio Ünitesi

Mustafa

YEL

Sorumlu Hemşire

50

Kardiyoloji-Plastik Serv.

Harun

YILDIZ

Sorumlu Hemşire

51

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknisyeni

52

Kriz Koordinasyon Merkezi

Saffet

KAYA

Hekim

53

Çocuk Cerrahi Servisi

Gülbin

KARABULUT

Sorumlu Hemşire

54

Genel Yoğun Bakım 3

Emin

OLGAÇ

Sorumlu Hemşire

55

Cerrahi Yoğun Bakım

Rabia

ÇETİNKAYA

Sorumlu Hemşire

56

Genel Yoğun Bakım 2

MehmetEminTAŞKESEN

Sorumlu Hemşire

57

Genel Yoğun Bakım 5

Feyzi

SOLMAZ

Sorumlu Hemşire

58

TRSM

Murat

ÇELİK

Sorumlu Hemşire