Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
20 Kasım 2023


vesikalık.jpg

                                                                                                                                                     Muazzez AYDIN

                                                                                                                                         Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Özgeçmiş:1977 yılında Diyarbakır'da doğdu .İlk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu bölüm birincisi olarak bitirdi.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Sağlık Kurumları İşletme Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.2001 yılında Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Siirt SSK 50. yıl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak göreve başladı.1998 yılından 2003 yılına kadar Acil serviste çalıştı. 2003 yılında Başhemşirelik görevine Bakanlık tarafından atandı .14 yıl  bu görevi başarı ile  icra etti. 2015 yılında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile  Siirt Devlet Hastanesi'nin taşınmasındaki  zorlu süreçte gerçekleşmiş olduğu etkin ve nitelikli çalışmalarından dolayı Valilik başarı belgesi ile ödüllendirildi.2017-2019 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğünde 
Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birim  Sorumlusu olarak  görev yaptı. 2019 ile 2023 yılları arası  İl Kalite Koordinartörü olarak görevlendilirdi ve başarılı  çalışmalar gerçekleştirdi .(Sayıştay dergisinde Yönetim ve Örgütsel Adalet üzerine bildiri çalışması  yayınlandı ). Aynı zamanda HKS Okulu  ile  Liderlik ve Yöneticilik sertifikalarına sahiptir.Evli ve iki çocuk annesidir.İyi derecede ingilizce bilmektedir.Görevleri :


MADDE 15- (1) Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden
ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile
memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek
sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin
bütünüdür.
(2) Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine
bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 
b) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını
alarak planlamak.
c) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf,
malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak
bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini,
saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve
sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.
d) Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin
performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.
e) İlgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi,
geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi
ve ziyaretçi uygulamalarını idari ve mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
g) Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma
uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
ğ) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.