Bölüm Kalite Sorumluları
10 Ocak 2022

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

SIRA NO

BÖLÜM

ADI

SOYADI

ÜNVANI

01

Kalite Yönetimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

02

Hasta Bakımı

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hayriye

ALTUNAY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

04

Tesis Yönetimi

Bahattin

BATUR

TeknikBirim Sorumlusu

05

Acil Durum Afet Yönetimi

Kıymet

YARDIM

SivilSavunma Uzmanı

06

Bilgi Yönetimi

Mertgün Serhat

GÜNGÖR

BilgiişlemBirim Sorumlusu

07

Kurumsal Yapı

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

08

Doküman Yönetimi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

09

Risk Yönetimi

Selahattin

VURAL

Başhekim

10

İstenmeyen Olay Bildirim Sist.

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

11

Eğitim Yönetimi

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

12

Sosyal Sorumluluk

A.Aziz

İNAN

Sosyal Çalışmacı

13

Hasta Deneyimi

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

14

Hizmete Erişim

Rüya Belkız

ÖZYEŞİL

Hemşire

15

Yaşam Sonu Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

16

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Hemşire

17

İlaç Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

18

Sterilizasyon Hizmetleri

Sevgi

BİLEK

Hemşire

19

Transfüzyon Hizmetleri

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

20

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

21

Yanık Ünitesi

Hürrem

YILDIZ

Hemşire

22

TRSM

Murat

ÇELİK

Hemşire

23

Ameliyathane

Reyhan

ÇAKIR

Hemşire

24

Yoğun Bakım Ünitesi -1-

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

25

Y.Doğan Yoğun Bakım ünitesi

Esra

YILDIRIM

Hemşire

26

Doğum Hizmetleri

Semiha

YETER

Ebe

27

Diyaliz Ünitesi

Osman

OĞUZ

Hemşire

28

BiyokimyaLaboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Biyokimya Sorumlu Tek.

29

MikrobiyolojiLaboratuarı

Abdülkadir

YILDIZ

Mikrobiyoloji Sorumlu Tek.

30

Patoloji Laboratuarı

Özden

YÜLEK

Patoloji Uzmanı

31

Otelcilik Hizmetleri

Engin

Erik

Destek ve Kalite Müdürü

32

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Bekir

ARICI

Biyoklinik müh.

33

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Selman

TİGÜ

Memur

34

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Tekniker

35

Dış Kaynak Kullanımı

Engin

Erik

Destek ve Kalite Müdürü Yrd.

36

Göstergelerin İzlenmesi

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

37

Stok Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

38

Palyatif Bakım

Şükran

KAHRAMAN

Hemşire

39

Mutfak Hizmetleri

Sevda

BARAN

Diyetisyen

40

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

Memur

41

Endoskopi Hizmetleri

M.Zülfü

KAPLAN

Hemşire

42

Evde Bakım Hizmetleri

Mahmut

DEMİR

Sağlık Memuru

43

FTR Ünitesi

Haşim

SAKNUK

Hemşire

44

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

Bağçeci

Hemşire

45

FTR Servisi

Sevtap

GÜNEŞ SEVİLGEN

Hemşire

46

Genel -Plastik Cerrahi Servisi

Enver

TEKYOL

Hemşire

47

Üroloji-Göğüs Cerrahi Servisi

Barış

ÇİÇEK

Hemşire

48

Göğüs-Cildiye Servisi

Fatma

ÇAVUŞOĞLU

Hemşire

49

Dahiliye Servisi

Berrin

BALCI

Hemşire

50

Anjiyo Ünitesi

Mustafa

YEL

Hemşire

51

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Bahar

Yıldız

Hemşire

52

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknisyeni

53

Kriz Koordinasyon Merkezi

Saffet

KAYA

Hekim

54

Çocuk/çocuk cerrahi ser.

Gülbin

KARABULUT

Hemşire

55

Genel Yoğun Bakım-2-

Fevzi

SOLMAZ

Hemşire

56

Koroner Yoğun Bakım

Fevzi

SOLMAZ

Hemşire

57

Klinik göstergeler

Tuğba

DEĞER

Kalite Yönetim Direktörü

58

KBB- Göz Servisi

Mahsum

FİDAN

Hemşire

59

Kardiyoloji-Nöroloji Servisi

Harun

YILDIZ

Hemşire

60

Ortopedi-Beyin Cerrahi

Abdullah

GÜNEŞ

Hemşire

61

Kadın Doğum 2

Selvihan

ÖZTEN

Ebe

62

Süt Çocuğu Ser.

Halime

KURTUM

Hemşire

63

Kadın Doğum 1

Selvihan

ÖZTEN

Ebe

 

64

Yetişkin Acil servis

Turan

YETER

Hemşire

65

Çocuk Acil Servis

Meryem

AYDIN

Hemşire

66

Genel Yoğun Bakım 4

Murat

SAVĞA

Hemşire