Bölüm Kalite Sorumluları
20 Kasım 2023

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

01

Kalite Yönetimi

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

02

Hasta Bakımı

Muazzez

AYDIN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hividar

ALTAN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzm.

04

Tesis Yönetimi

Bahattin

BATUR

TeknikBirim Sorumlusu

05

Acil Durum Afet Yönetimi

Hülya

ÖZAYDIN

Afet ve Acil Durum Bir. Sorm

06

Bilgi Yönetimi

Serhat

GÜNGÖR

BilgiişlemBirim Sorumlusu

07

Kurumsal Yapı

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

08

Doküman Yönetimi

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

09

Risk Yönetimi

Çağdaş

KAYNAK

Başhekim

10

Güvenlik Raporlama Sistemi

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

11

Eğitim Yönetimi

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

12

Sosyal Sorumluluk

A.Aziz

İNAN

Sosyal Çalışmacı

13

Hasta Deneyimi

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

14

Hizmete Erişim

Merve

ATÇEKEN

Hemşire

15

Yaşam Sonu Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

16

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Hemşire

17

İlaç Yönetimi

Ömer

KEZER

Eczacı

18

Sterilizasyon Hizmetleri

Sevgi

BİLEK

Hemşire

19

Transfüzyon Hizmetleri

Metin

EKİNCİ

SağlıkMemuru

20

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

21

Yanık Ünitesi

Hamit

YILDIZ

Hemşire

22

TRSM

Murat

ÇELİK

Hemşire

23

Ameliyathane

Emin

GÜNEŞ

Hemşire

24

Anestezi ve Reamin.YB.

Yeter 

GÜNEŞ

Hemşire

25

Y.Doğan Yoğun Bakım ünitesi

Selin

KÜÇÜKKAYA

Hemşire

26

Doğum Hizmetleri

Hatice

BULGAK

Ebe

27

Diyaliz Ünitesi

Osman

OĞUZ

Hemşire

28

BiyokimyaLaboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Biyokimya Sorumlu Tek.

29

MikrobiyolojiLaboratuarı

Abdülkadir

YILDIZ

MikrobiyolojiSorumlu Tek.

30

PatolojiLaboratuarı

Özden

YÜLEK

PatolojiUzmanı

31

Otelcilik Hizmetleri

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdürü

32

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Bekir

ARICI

Biyoklinik Müh.

33

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Selman

TİGÜ

Memur

34

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Tekniker

35

Dış Kaynak Kullanımı

Engin

ERİK

Destek ve Kalite Müdür Yrd.

36

Göstergelerin İzlenmesi

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

37

Stok Yönetimi

Ömer

KEZER

Eczacı

38

Palyatif Bakım

Şükran

KAHRAMAN

Hemşire

39

Mutfak Hizmetleri

Merve

ÇANKAYA

Diyetisyen

40

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

Memur

41

Endoskopi Hizmetleri

Sümeyra

IŞIKTAŞ

Hemşire

42

Evde Bakım Hizmetleri

Mahmut

DEMİR

SağlıkMemuru

43

FTR Ünitesi

Ozan

SEVGİN

Hemşire

44

Çocuk Yoğun Bakım

Nursel

BAĞÇECİ

Hemşire

45

FTR Servisi

Sevtap

SEVİLGEN

Hemşire

46

Genel Cerrahi Servisi

Zeynep Saime

TEZ

Hemşire

47

Üroloji-Göğüs Cerrahi Servisi

Yasemin

TURAN

Hemşire

48

Göğüs-Cildiye Servisi

Serdar

BELGE

Hemşire

49

Dahiliye Servisi

Yonca

GÜNGÖR

Hemşire

50

Anjiyo Ünitesi

Mehmet

ELÇİ

Anestezi Teknikeri

51

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Hafize

FIRAT

Hemşire

52

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknisyeni

53

Kriz Koordinasyon Merkezi

Saffet

KAYA

Hekim

54

Çocuk Cerrahi Servisi

Gülbin

KARABULUT

Hemşire

55

Genel Yoğun Bakım-2-

Mehtap

KAYA

Hemşire

56

Klinik göstergeler

Sevgi

AMCAOĞLU

Kalite Birim Çalışanı

57

KBB- Göz Servisi

Bahar

ENÜŞTEKİN

Hemşire

58

Kardiyoloji-Plastik-Nöroloji Serv.

Harun

YILDIZ

Hemşire

59

Ortopedi-Beyin Cerrahi

Merve

ÇAKIR

Hemşire

60

Süt Çocuğu Ser.

Halime

KURTUM

Hemşire

61

Kadın Doğum 1-2

Özgül

DOĞRU AY

Ebe

62

Yetişkin Acil servis

Eyüp

ASLAN

Hemşire

63

Yetişkin Çocuk Servisi

Kasım

AYDIN

Hemşire

64

Cerrahi Yoğun Bakım

Rabia

ÇETİNKAYA

Hemşire

65

Genel Yoğun Bakım 5

Feyzi

SOLMAZ

Hemşire

66

Koroner Yoğun Bakım

Mehmet Emin

TAŞKESEN

Hemşire