Hastane Refakatçi Politikası ve Kuralları
07 Nisan 2022

                                                   REFAKATÇİ  POLİTİKASI

Hastaneler insanlar için en önemli devlet kurumlarından biridir, ve insanlara hizmet için vardır. Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde,  uygun zaman ve yöntem dahilinde, belirli kurallar konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

                                            KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR? 

 • 18 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
 • Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Bakıma ihtiyacı olan kişiler
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

 

                                        HASTANE  REFAKAT  KURALLARI

 • Hastane binası içerisinde Sigara içilmez.
 •  Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
 •  Hastane malına zarar verilmez.
 • Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır
 •  Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
 • Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır
 •  Refakatçiler vizite saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.
 • Refakatçi için HBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi için hasta kabulü sırasında refakatçi kaydı yapılır.
 • Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
 • Refakatçi değişiminde mutlaka servis hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Yatış sırasında değerli eşyalar hasta tarafından, refakatçisine teslim edilmesi gerekmektedir. Refakatçisi olmayan hastalar, hasta eşyaları teslim formuyla eşyalarını servis hemşirelerine teslim eder.
 • Refakatçi, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
 • Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.
 • Refakatçiler hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemeli, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceği hastaya verilmemelidir.
 • Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
 • Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
 • Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir.
 • Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
 • Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
 • Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir

   ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ                                                                            KURALLARI

 • Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN:

 

KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM