Kalite Yönetim Faaliyetleri
10 Ocak 2022


                                                                                                                                                                                      KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

 

VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ

 

 

 

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına
yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
Verimlilik yerinde değerlendirme rehberiçerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek.
Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

 

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

 

Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak

KALİTEDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI

BAŞHEKİM YARDIMCISI

MEHMET ASIM HANAZ

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

TUĞBA DEĞER

 

KALİTE SORUMLUSU

IŞIL DEMİR

 

KALİTE SORUMLUSU

SEVGİ AMCAOĞLU

 

KALİTE SORUMLUSU

MERVE AKINAY