T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 04/08/2021

AMAÇ 1 ;
Sağlık hizmetinde kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun sağlık hizmeti sunmak:
HEDEF 1;
Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
HEDEF 2;
Obezite merkezi açmak.
HEDEF 3;
Acil Servisi 2.basmaktan 3. basamak seviyesine çıkarmak
AMAÇ 2;
Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek:
HEDEF 1;
Hastanede kamera sayısının arttırılması.
HEDEF 2;
Hastane bahçesinin ağaçlandırılması.
HEDEF 3;
Yoğun olan birimlere ulaşımı kolaylaştırmak için yerden renkli yönlendirme bantları yapmak.
HEDEF 4;
Hastane çatı katının tadilatını yapılması.
HEDEF 5;
Hastanede güvenlik ve temizlik hizmetlerinin daha iyi olması için personel takibinin tekrarlamak.
AMAÇ 3;
Çalışanların nitelik ve nicelik yönünde geliştirmek ve moral motivasyonlarını arttırmak:
HEDEF 1;
Hizmet içi eğitimlere katılımı arttırmak
HEDEF 2;
Sağlık çalışanlarına kreş ve gündüz bakım evi açmak.
HEDEF 3;
Çalışanlar arasında futbol turnuvası düzenlemek.
AMAÇ 4;
Hasta eğitimleri ve memnuniyetinin arttırılması:
HEDEF 1;
Hasta ve hasta yakınlarına yapılan eğitimlerin devam etmesi.
HEDEF 2;
Hastalara bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı; Nöroloji ,kardiyoloji ve dahiliye branşlarına yönelik hastane konferans salonunda seminerler yapmak.
HEDEF 3;
Doğum yapan annelerin bebeklerine giysi hediye etmek.
AMAÇ 5;
Sosyal sorumluluk ve sosyal çalışma faaliyetleri yapmak.
HEDEF 1;
Haftalık yerel kanallarda değişik konularda uzman hekimlerce sağlık programları yapmak.
HEDEF 2;
Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda etkinlik ve eğitim yapmak.
HEDEF 3;
Mayıs ayında dünya hipertansiyon gününde okullar arası bilgi yarışması düzenleyerek hipertansiyona ilgi uyandırmak.