SİİRT DEVLET HASTANESİ

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018

                                                    BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

S. NO

BÖLÜM

 ADI  

SOYADI 

ÜNVANI

01

Kalite Yönetimi

Fatima

ALP

Kalite Yönetim Birimi

02

Hasta Bakımı

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Taibe

BAL MUTLU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

04

Tesis Yönetimi

Sıtkı

GÜNÇ

TeknikBirim Sorumlusu

05

Acil Durum Afet Yönetimi

Yasemin

KOÇKAN

SivilSavunma Uzmanı

06

Bilgi Yönetimi

Mahmut Bilal

NAS

BilgiişlemBirim Sorumlusu

07

Kurumsal Yapı

Ü.Sinan

ÖZDEMİR

Başhekim Yardımcısı

08

Doküman Yönetimi

Fatima

ALP

Kalite Direktörü

09

Risk Yönetimi

Sertan

ERDOĞAN

Kalite Direktörü

10

Güvenlik Raporlama Sistemi

Fatima

ALP

Kalite Direktörü

11

Eğitim Yönetimi

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

12

Sosyal Sorumluluk

Aziz

İNAN

Sosyal Çalışmacı

13

Hasta Deneyimi

Bedia

DABAKOĞLU

Hemşire

14

Hizmete Erişim

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

15

Yaşam Sonu Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

16

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Hemşire

17

İlaç Yönetimi

Harun Ejder

CAN

Eczacı

18

Sterilizasyon Hizmetleri

Azize

KILINÇ

Hemşire

19

Transfüzyon Hizmetleri

Fatma

YILDIZ

SağlıkMemuru

20

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

21

Yanık Ünitesi

Hürrem

YILDIZ

Hemşire

22

TRSM

Emin

ERENSAYIN

SosyalHizmet Sorumlusu

23

Ameliyathane

Selman

EMEN

Hemşire

24

Yoğun Bakım Ünitesi

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

25

Y.Doğan Yoğun Bakım ünitesi

Tuğba

ÇİFTÇİ

Hemşire

26

Doğum Hizmetleri

Hatice

KÖROĞLU

Ebe

27

Diyaliz Ünitesi

Osman

OĞUZ

Hemşire

28

BiyokimyaLaboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Klinikmikrobiyolojiuzm.

29

MikrobiyolojiLaboratuarı

Ayşe

DALGIÇ

Klinikmikrobiyolojiuzm.

30

PatolojiLaboratuarı

Nedim

GÜNEŞ

PatolojiUzmanı

31

Otelcilik Hizmetleri

A.Kadir

AKAY

Destek ve Kalite Hizmet Müdürü

32

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Ahmet

EPSOYLU

İdari Mali İşler Müdür Yard.

33

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Selman

TİGÜ

Memur

34

Atık Yönetimi

İbrahim

SEVGİLİ

VHKİ

35

Dış Kaynak Kullanımı

A.Kadir

AKAY

Destek ve Kalite Hizmet Müdürü

36

Göstergelerin İzlenmesi

Fatima

ALP

Kalite Direktörü

37

Stok Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

38

Palyatif Bakım

Tuğba

BAĞIRSAKÇI

Hemşire

39

Mutfak Hizmetleri

Sinem

ŞAFAK

Diyetisyen

40

Çamaşırhane Hizmetleri

Servet

YÜZER

İdari Mali İşler Müdür Yard.

41

Endoskopi Hizmetleri

M.Zülfü

KAPLAN

Hemşire

42

Evde Bakım Hizmetleri

Yusuf

AKMAN

SağlıkMemuru

43

FTR Ünitesi

Onur

YOLCU

Fizyoterapist

44

Çocuk Yoğun Bakım

Felek

ÖNER

Hemşire 

45

FTR-Cildiye Servisi

Özlem

KUTLU

Hemşire

46

Genel-Plastik-KBB -Kalp Damar Cerrahi Servisi

Nurcan

TARLAK

Hemşire

47

Ortopedi-Beyin Cerrahi Üroloji-Göğüs Cerrahi Servisi

Emine

BAYRAKÇI

Hemşire

48

Göğüs-Kardiyoloji-Göz Servisi

Neşe

TUNÇ

Hemşire

49

Dahiliye Servisi

Özcan

ÖZDEMİR

Hemşire

50

Anjiyo Ünitesi

Gönül

BOLACALI YILMAZ

Hemşire

51

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Hamza

CESUR

HEMŞİRE

52

Anestezi

Şener

TANIK

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı

53

Kriz Koordinasyon Merkezi

Muaz

SEZGİN

Sağlık memuru

54

Pediatri servisi/çocuk cerrahi ser.

Fatih Sami

KAPLAN

Sağlık memuru

55

Koroner Yoğun Bakım

M.Hasan

İSİ

Hemşire

56

KVC  Yoğun Bakım

M.Hasan

İSİ

Hemşire

57

Klinik göstergeler

Ayşe

HOŞOĞLU

Uzman hekim                                  BÖLÜM KALİTE SORUMLU HEKİMLERİ

01

Ü.Sinan

ÖZDEMİR

Kalite yönetim birimi srm başhekim yard.

02

Yusuf

KÖKSAL

Acil Servis Sorumlu Hekimi

03

Rabia

KOÇULU

Genel Yoğun Bakım 1 /2 Sorumlu Hekimi

04

Eda

YÖRGÜÇ

Yeni DoğanYoğun Bakım Srm Hekimi

05

Mustafa

MARAŞLI

Doğumhane Servisi Sorumlu Hekimi

06

YUSUF

HOŞOĞLU

Koroner Yoğun Bakım Servis Srm Hekim

07

Remziye Deniz

KARA YEŞİLBAŞ

Nisaiye Servis Sorumlu Hekimi

08

Sinan

SAYIR

Genel/Plastik Cerrahi Servis Srm Hekimi

09

Hüseyin  Aytaç

ATEŞ

Üroloji Servisi Sorumlu Hekimi

10

Sabahattin

KILIÇ

Ortopedi  Beyin Cerrahi Ser.Srm Hekimi

11

Semih

SAĞLIK

Radyoloji Sorumlu Hekimi

12

Eda

YÖRGÜÇ

Çocuk Servisi Sorumlu Hekimi

13

Ahmet Furkan

ESER

Süt Çocuğu Servisi Sorumlu Hekimi

14

Ali

NAR

Dahiliye 1 Servis Sorumlu Hekimi

15

Renginar

MUTLUCAN ERASLAN

Göğüs Hastalıkları Servisi Srm Hekimi

16

Şaban

KILIÇ

.Göz Servisi Sorumlu Hekimi

17

Abdullah

AKAR

FTR/Cildiye Servisi Sorumlu Hekimi

18

Rabia

KOÇULU

Anestezi Sorumlu Hekimi

19

Burak Sercan

ERÇİN

Yanık Tedavi Sorumlu Hekimi

20

Mehtap

ŞEKERCİ

Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi

21

Ali

NAR

Dahiliye 2 Servis Sorumlu Hekimi

22

Oktay

ASLAN

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

23

Ayşe

HOŞOĞLU

Kardiyoloji Kalp Damar Servisi Srm Hekim