T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
SİİRT DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 10/09/2019

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

S.NO

BÖLÜM

ADI

SOYADI

ÜNVANI

01

Kalite Yönetimi

Berrin

BALCI

Kalite Yönetim Direktörü

02

Hasta Bakımı

Hamdiye

ŞEN

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

03

Enfeksiyonların Önlenmesi

Esra

ÇÖREKLİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uz.

04

Tesis Yönetimi

Sıtkı

GÜNÇ

TeknikBirim Sorumlusu

05

Acil Durum Afet Yönetimi

Kıymet

YARDIM

SivilSavunma Uzmanı

06

Bilgi Yönetimi

Serhat

GÜNGÖR

Bilgi  işlemBirim Sor.

07

Kurumsal Yapı

Mehmet Asım

HANAZ

Başhekim Yardımcısı

08

Doküman Yönetimi

Berrin

BALCI

Kalite Yönetim Direktörü

09

Risk Yönetimi

Sedat

YEŞİLBAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

10

Güvenlik Raporlama Sistemi

Berrin

BALCI

Kalite Yönetim Direktörü

11

Eğitim Yönetimi

Aziz

KARTAL

Eğitim Hemşiresi

12

Sosyal Sorumluluk

 

 

Sosyal Çalışmacı

13

Hasta Deneyimi

Özlem

OLGUN ŞANA

Hemşire

14

Hizmete Erişim

Rüya Belkız

ÖZYEŞİL

Hemşire

15

Yaşam Sonu Hizmetleri

Rıdvan

AGAH

Gassal

16

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Gülbahar

SERCAN

Hemşire

17

İlaç Yönetimi

Emel

AYTAŞ

Eczacı

18

Sterilizasyon Hizmetleri

Sevgi

BİLEK

Hemşire

19

Transfüzyon Hizmetleri

Metin

EKİNCİ

Sağlık Memuru

20

Radyasyon Güvenliği

Abdullah

BAYKAN

Radyoloji Teknisyeni

21

Yanık Ünitesi

Hürrem

YILDIZ

Hemşire

22

TRSM

 

 

SosyalHizmet Sorumlusu

23

Ameliyathane

Reyhan

ÇAKIR

Hemşire

24

Yoğun Bakım Ünitesi -1-

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

25

Y.Doğan Yoğun Bakım ünitesi

Tuba

ÇİFTÇİ

Hemşire

26

Doğum Hizmetleri

Hatice

KÖROĞLU

Ebe

27

Diyaliz Ünitesi

Osman

OĞUZ

Hemşire

28

BiyokimyaLaboratuarı

Mustafa

ERDOĞAN

Biyokimya Sorumlu Tek.

29

MikrobiyolojiLaboratuarı

Ayşe

DALGIÇ

Mikrobiyoloji Sorumlu Tek.

30

Patoloji Laboratuarı

Nedim

GÜNEŞ

Patoloji Uzmanı

31

Otelcilik Hizmetleri

A.Kadir

AKAY

Destek ve Kalite Müdürü

32

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Bekir

ARICI

Biyoklinik müh.

33

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Selman

TİGÜ

Memur

34

Atık Yönetimi

Nurtaç

EVİZ

Tekniker

35

Dış Kaynak Kullanımı

A.Kadir

AKAY

Destek ve Kalite Müdürü 

36

Göstergelerin İzlenmesi

Berrin

BALCI

Kalite Yönetim Direktörü

37

Stok Yönetimi

Kemal

SEÇİL

Eczacı

38

Palyatif Bakım

Yusuf

AKMAN

Hemşire

39

Mutfak Hizmetleri

Betül

ERDOĞDU

Diyetisyen

40

Çamaşırhane Hizmetleri

Selami

ÇEKEN

Memur

41

Endoskopi Hizmetleri

M.Zülfü

KAPLAN

Hemşire

42

Evde Bakım Hizmetleri

Mahmut

DEMİR

Sağlık Memuru

43

FTR Ünitesi

Haşim

SAKNUK

Hemşire

44

Çocuk Yoğun Bakım

Semya

KARTAL

Hemşire

45

FTR Servisi

Özlem

KUTLU

Hemşire

46

Genel -Plastik Cerrahi Servisi

Nurcan

TARLAK

Hemşire

47

Üroloji-Göğüs Cerrahi Servisi

Büşra

ÖZTAŞ

Hemşire

48

Göğüs-Cildiye Servisi

Şeyda Nur

İLÇİN

Hemşire

49

Dahiliye Servisi

Mehmet

KILINÇ

Hemşire

50

Anjiyo Ünitesi

Gönül

YILMAZ

Hemşire

51

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Hamza

CESUR

Hemşire

52

Anestezi

Mehmet

YILDIZ

Anestezi Teknisyeni

53

Kriz Koordinasyon Merkezi

Sinan

ELİK

Sağlık memuru

54

Pediatri servisi/çocuk cer. ser.

Fatih Sami

KAPLAN

Sağlık memuru

55

Genel Yoğun Bakım-2-

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

56

Koroner Yoğun Bakım

Rahşan

DAYANAN CAN

Hemşire

57

Klinik göstergeler

Berrin

BALCI

Kalite Yönetim Direktörü

58

KBB- Göz Servisi

Esra

YALÇIN YILMAZ

Hemşire

59

Kardiyoloji-Nöroloji Servisi

Bilal

ÇİFTÇİ

Hemşire

60

Ortopedi-Beyin Cerrahi

Faruk

DİLEK

Hemşire

61

Septik servis

Dilek

SÜREN

Ebe

62

Süt Çocuğu Ser.

Suzan

KAYA

Hemşire

63

Postprtum-Cerrahi Ser.

Sibel

KARATAŞ

Ebe

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLU HEKİMLERİ

01

Mehmet Asım

HANAZ

Kalite yönetim birimi srm başhekim yard.

02

Yusuf

KANTAR

Acil Servis Sorumlu Hekimi

03

Yunus Emre

TAŞKIN

Genel Yoğun Bakım 1 /2 Sorumlu Hekimi

04

Zeynep

TANYELİ

Yeni DoğanYoğun Bakım Srm Hekimi

05

Mustafa

MARAŞLI

Doğumhane Servisi Sorumlu Hekimi

06

Aykut

YILMAZ

Koroner Yoğun Bakım Servis Srm Hekim

07

Remziye Deniz

KARA YEŞİLBAŞ

Nisaiye Servis Sorumlu Hekimi

08

Mehmet Ali

CAN

Genel/Plastik Cerrahi Servis Srm Hekimi

09

Ömer

ERDOĞAN

Üroloji Servisi Sorumlu Hekimi

 

Ali

BİRAK

Göğüs cerrahi

10

Sabahattin

KILIÇ

Ortopedi Beyin Cerrahi Ser.Srm Hekimi

11

Erce

SEVİN

Radyoloji Sorumlu Hekimi

12

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Servisi Sorumlu Hekimi

13

Zeynep

TANYELİ

Süt Çocuğu Servisi Sorumlu Hekimi

14

Ali

NAR

Dahiliye 1 Servis Sorumlu Hekimi

15

Ayşenur

ARLI

Göğüs Hastalıkları Servisi Srm Hekimi

16

Şaban

KILIÇ

KBB-Göz Servisi Sorumlu Hekimi

17

Fethi

İSNAÇ

FTRServisi Sorumlu Hekimi

18

Mehmet İhsan

SİNCAR

Anestezi Sorumlu Hekimi

19

Gizem

ORHAN

Yanık Tedavi Sorumlu Hekimi

20

Mehtap

ŞEKERCİ

Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi

21

Ali

NAR

Dahiliye 2 Servis Sorumlu Hekimi

22

Zeynep

TANYELİ

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

23

Aykut

YILDIZ

Kardiyoloji - Nöroloji Servisi Sorumlu Hekim

24

Fatih

SAĞLAM