Hastanemiz Personellerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
18 Ocak 2019

2019 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Siirt Devlet Hastanesi Eğitim Birimi tarafından organize edilen ve Bakanlıkça personelin alması zorunlu kılınan CPR(temel yaşam desteği),Hasta Güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hasta Hakları, Çalışan Hakları,El Hijyeni, Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik, Atık Yönetimi konu başlıklı eğitimler, Hastanemiz konferans salonunda 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Hastanemiz personeline verilmiştir.

 • Hizmet İçi 10.jpeg
 • Hizmet İçi 11.jpeg
 • Hizmet İçi 12.jpeg
 • Hizmet İçi 13.jpeg
 • Hizmet İçi 3.jpeg
 • Hizmet İçi 4.jpeg
 • Hizmet İçi 5.jpeg
 • Hizmet İçi 6.jpeg
 • Hizmet İçi 7.jpeg
 • Hizmet İçi 8.jpeg
 • Hizmet İçi 9.jpeg
 • Hizmet İçi 2.jpeg