2019 YILI DÖNER SERMAYE KOMİSYONU SEÇİMİ DUYURUSU
22 Ocak 2019

    2019 yılı Döner Sermaye Komisyon üyeliği için 31.01.2019 tarihinde Hastanemiz Eğitim Salonunda Laboratuvar-Röntgen uzmanları adına saat 09:00'da, Dahili ve Cerrahi branşları adına saat 11:00'da, memur-VHKİ adına saat 12:00'da, Sağlık Hizmetleri Sınıfı adına saat 13:00'da, Teknik Hizmetler Sınıfı adına saat 14:00'da, Yardımcı Hizmetler Sınıfı adına saat 15:00'da, Sağlık Lisansiyerleri adına saat 16:00'da 2019 yılı Döner Sermaye Komisyonu seçimi yapılacaktır. Asil veya yedek olarak başvuru yapmak isteyenlerin Hastanemiz Başhekimliğine 30.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 
Seçim Esasları
1- Her meslek grubu kendi meslek grubundan olan adaya oy verecektir.
2- Seçimler gizli oy açık tasnif usulü esasına göre yapılacaktır.
3- Seçimler tek derece olarak yapılacak, sonuçlar oy çokluğuna göre karara bağlanacaktır.
4- Seçim sonuçlarına itirazın yazılı olarak seçimler sonuçlandırılmadan yapılması esastır.
5- Seçime katılan adaylar seçim günü ve saatinde seçimler sonuçlandırılıncaya kadar idari izinli sayılırlar.
6- Seçimler her meslek grupları için ayrı ayrı yapılarak tasnifi sonuçlandırıldıktan sonra itiraz yok ise seçim sonuçları tutanağa bağlanacaktır.
7- Herhangi bir nedenle seçimin iptali halinde 01.02.2019 Cuma günü saat 09:00-16:00 arası yeniden oylama ile seçim yenilenecektir.