COVID-19 Uzun Süreli Takip İzlem Polikliniği Açıldı.
09 Aralık 2021


COVID-19 Uzun Süreli Takip İzlem Polikliniği
Hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim dalında COVID-19 Uzun Süreli Takip İzlem Polikliniği Salı ve Perşembe günleri hizmet vermeye başladı.
2020 yılının gelmesiyle birlikte tüm dünyayı etkileyen SARS-CoV-2 adı verilen yeni bir virüs ortaya çıkmış ve tüm dünyada pandemi ilan edilmiştir. Bu virüsün neden olduğu hastalık Coronavirüs (COVID-19) olarak adlandırılmaktadır. Virüs asemptomatik seyrettiği gibi solunum yollarına yerleşmesi sonucu akut solunum sıkıntısına kadar ilerleyebilen ağır bi pnömoni tablosuna neden olabilmektedir. Hastalığın alt solunum yollarını tutması sonucu neden olduğu pnömoni tablosunun radyolojik olarak ne kadarının gerileyeceği ya da gerilerken akciğer parankiminde sekel bırakarak iyileşip iyileşmeyeceği bilinmemektedir. Aynı şekilde hastaların solunum fonksiyonlarında kayıp olup olmayacağı da henüz açıklanamamıştır. Fakat radyolojik olarak sekelle iyileşen olgularda fonksiyonel kaybın da olabileceği öngörülmektedir. COVID-19’un akciğerde neden olduğu pnömoni nedeniyle tedavi edilen hastaların taburculuktan sonra belirli aralıklarla klinik, solunum fonksiyonları ve akciğer radyolojisi ile takip edilerek uzun dönemde solunum sisteminde neden olduğu patolojilerin saptanması ve bu sayede seyri net olarak bilinmeyen bu yeni virüsün akciğerlerde neden olabileceği süreçlerin belirlenmesi önemlidir.  Bu amaçla Hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan COVID-19 uzun süreli izlem polikliniğinde, COVID-19 pnömonisi tanısı alarak tetkik ve tedavi edilip taburcu edilen hastaların uzun dönem takiplerinin yapılması planlanmıştır. Uzun takiplerde hastaların muayenelerinin yapılması, gerekli kan tetkiklerinin incelenmesi, akciğer grafisi ve gerekli görülürse bilgisayarlı toraks tomografisi ile değerlendirilmeleri ve kapsamlı olarak solunum fonksiyon testlerinin yapılması planlanmıştır.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Semra Dağdelen, COVID-19 sonrası hastaların takiplerinin mutlaka yapılması ve bütünsel değerlendirilmeleri önemlidir; 
Hastaların devam eden nefes darlığının değerlendirilmesi ve takibinin yapılması, varsa mevcut oksijen tedavisinin devamlılığının değerlendirilmesi, postviral öksürük açısından incelenmesi ve tedavi edilmesi, tromboz olaylarının gelişimi takibi, bu hastalarda inme oranları ve tedavi açısından değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca hastalar rehabilitasyon, psikososyal destek, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi şikayetler açısından ilgili bölümlere yönlendirilerek bütünsel değerlendirme sağlanacaktır.

  • IMG_7824.JPG
  • IMG_7828.JPG
  • IMG_7825.JPG
  • IMG_7833.JPG
  • IMG_7831.JPG
  • IMG_7837.JPG
  • IMG_7835.JPG
  • IMG_7822.jpg